Showing 1–12 of 76 results

chả mực Thoan, chả mực, chả mực Hạ Long, chả cá thu, chả cá nhạc, chả cá pha mực, bề bề, ruốc tôm, cả chỉ vàng, cá thu một nắng.

- 23%
- 14%
- 21%
- 12%
330,000  290,000 
- 28%
- 29%
- 25%
- 6%
138,000  130,000 
- 23%
350,000  270,000 

0963.403.357