Showing 1–12 of 46 results

chả mực Thoan, chả mực, chả mực Hạ Long, chả cá thu, chả cá nhạc, chả cá pha mực, bề bề, ruốc tôm, cả chỉ vàng, cá thu một nắng.

- 23%
240,000  185,000 
- 21%
- 29%
- 25%
- 23%
350,000  270,000 
- 26%
210,000  155,000 
- 40%
200,000  120,000 
- 25%
- 27%
220,000  160,000 

0966.356.952